Informasjon til legemiddelfirma

Forespørsel om interesse og mulighet for å delta i en studie avklares først mellom firma og relevant forskningsmiljø på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Ved positivt utfall sender firmaet en epost til terje.vaaland@stahf.no med kontraktsforslag og referanse til angjeldende fagmiljø. Dette utgjør starten på en kontrakts prosess frem til signering og etablering av forskningskonto i selskapet.

Fra og med høsten 2017 er aktivitetene som forskningssykepleierne tidligere utførte i selskapet overført til Forskningsposten. Denne er en del av Forskningsavdelingen på SUS. Se https://helse-stavanger.no/avdelinger/forskningsavdelingen/forskningsposten

Stavanger Helseforskning as Jan Johnsens gate 5, Pb 8100, NO-4068 Stavanger
Tel: +47 51 91 09 10 • Fax: +47 51 91 09 01 • Enhetsregisteret: NO 986 364 080 MVA